BARANYAY ANDRÁS MŰVÉSZETE (1938-2016)

ART OF ANDRÁS BARANYAY (1938-2016)
Fejlesztés alatt/Under construction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MissionArt Galéria 2019-ben vette át gondozásra és feldolgozásra Baranyay András teljes művészeti hagyatékát özvegyétől, Baranyay Judittól. A mintegy másfél ezer tárgyból hétszáz egyedi műnek tekinthető, plusz a grafikák sokszorosított példányai, valamint András vázlatai, vázlatfüzetei, feljegyzései, kéziratai, dokumentum fotói, stb. A MissionArt Galéria munkatársai az eltelt évek, hónapok alatt rendszerezték, fotózták, dokumentálták a tárgyakat, köszönet ezért Kiszty Laurának,  Csarnóné Szabó Gabinak és Suba Boglárkának, aki datálta és sorba állította az egész életművet reprezentáló műtárgyanyagot valamint a nagyszámú dokumentum gyűjteményt. Ez évben, 2021 október-novemberben a Műcsarnokkal együttműködve rendezzük meg a hagyatéki anyagot bemutató kiállítást. A tárlatot egy háromszáz oldalas katalógus kiséri, e katalógust egészíti ki és teszi virtuálisan teljesebbé ez a MissionArt által létrehozott és fenntartott weboldal.  Szándékunk szerint e portál egy olyan, Baranyay András életművét tekintve szinte mindenre kiterjedő gyűjtemény kutató helye lesz, amely nyitott, mindenki által látogatható. Bár a kiinduló pont a „hagyaték” bemutatása, idővel fejlődik majd és lehetőség szerint magában foglalja majd Baranyay András valamennyi fellehető és publikálható művét. Nagy köszönet Baranyay Juditnak, hogy megőrizte, rendszerezte és kutathatóvá tette András hagyatékát, és Török Tamásnak, aki nélkül a kiállítás, a katalógus és ez a weboldal nem jött volna létre. Használják és élvezzék, és várjuk olyan dokumentumok vagy művek fotóit, amelyeknek itt lenne a helyük, mert kapcsolódnak Baranyay András életművéhez.

Jurecskó László és Kishonthy Zsolt – 2021 szeptember

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2019, the MissionArt Gallery took over the entire artistic legacy of András Baranyay from his widow, Judit Baranyay, for care and processing. Of the approximately one and a half thousand objects, seven hundred are unique works, plus reproduced copies of the graphics, as well as Andrew’s sketches, sketchbooks, notes, manuscripts, document photographs, and so on. The staff of the MissionArt Gallery has organized, photographed and documented the objects over the years and months, thanks to Laura Kiszty, Gabi Csarnóné Szabó and Boglárka Suba, who dated and lined up the artwork representing the entire oeuvre and the large collection of documents. This year, in October-November 2021, in cooperation with the Art Gallery, we will organize an exhibition presenting the legacy material. The exhibition is accompanied by a three-hundred-page catalog, complemented and made virtually more complete by this website created and maintained by MissionArt. It is our intention to make this portal a research site for an almost comprehensive collection of András Baranyay’s oeuvre that is open and accessible to everyone. Although the starting point is the presentation of the “legacy”, it will evolve over time and include, as far as possible, all works and publications of András Baranyay. Many thanks to Judit Baranyay for preserving, organizing and making the legacy of András researchable, and to Tamás Török, without whom the exhibition, the catalog and this website could not have been created. Feel free to use it and enjoy it. We welcome further photos of documents or works that would have a place here because they are related to the oeuvre of András Baranyay.

László Jurecskó and Zsolt Kishonthy – 2021