Publikált írások

1980 Mozgó Világ, Altorjai Sándor hét levele ...magyarázatokkal. Közli: Baranyay András

1983_1 Mozgó Világ, Romantikus gondolattöredékek

1997_4 Limes, Baranyay 56-os rajzai, följegyzései

2000 Művészettörténeti Értesítő, BA korai művei és írásai (1956-66)

2003_3 Balkon, Franciaországi utazások I.

2003_4 Balkon, Franciaországi utazások II.

2006_4 Új holnap, A képkivágás